Толеуов Ербол Уалиевич

Март 1, 2017

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
5 мамыр 1969 жылы/
5 мая 1969 года
Туылған жерi/Место рождения Егіндібұлақ ауылы, Қарағанды облысы /

Карагандинская обл., с. Егиндыбулак

Ұлты/Национальность * қазақ /

казах

Бiлiмi/Образование жоғары /

высшеe

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1993 жыл – Еңбек Қызыл Ту Ордені Қарағанды политехникалық институты 2004 жыл — Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық университеті

2008 жыл — Мемлекеттік қызмет тің Ресей академиясы /

1993 год — Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт

2004 год — Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

2008 год — Российская академия государственной службы при Президенте РФ

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
Инженер-механик

Экономист, қаржылық менеджмент

Менелдер /

Инженер-механик

Экономист, финансовый менеджмент

Менеджер

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание
жоқ/

не имеет

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств
қазақша — еркін сөйлесе алады

орысша — еркін сөйлесе алады /

казахский — владеет свободно

русский — владеет свободно

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг
жоқ/не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин
Әскери міндетті / Военнообязанный
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания
Юбилейные медали «10 жыл Астана» (2007 г); «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г);
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
Письмо ДКНБ по городу Астана № 20/2/680 от 24.04.2017 года
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 23 июня 2017 год
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
жоқ/

не имеет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
жоқ/

не имеет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
жоқ/не имеет
Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки (дата и оценка)
жоқ/не имеет
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
жоқ/

не проходил

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Күні/
Дата
Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
26.06.1987 19.06.1989 Служба в рядах Советской Армии
23.08.1989 01.10.1989 Разнорабочий зернотока с/з «Киргизия», Карагандинская обл.
01.10.1989 08.06.1993 Қарағанды политехникалық институтының студенті, Қарағанды қ. /

Студент Карагандинского политехнического института, г. Караганда

01.07.1993 10.09.1995 «Лаура трейтинг компани» ЖШС-нің коммерциялық директоры, Қарағанды қ /

Коммерческий директор ТОО «Лаура трейтинг компани», г. Караганда

14.09.1995 18.07.1997 «Қарағанды облыстық жылжыайтын мүлік агенттігі» АҚ президенті, Қарағанды қ /

Президент АО «Карагандинское областное агенство недвижимости», г. Караганда

21.07.1997 19.01.1998 Мемлекеттік мүлікпен активті басқарудың Қарағанды аумақтық комитетінің анализі және  жылжымайтын мүлік, әлеуметтік орта бөлімінің бастығы, Қарағанды қ /

Начальник отдела социальной сферы, недвижимости и анализа Карагандинского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, г. Караганда

20.01.1998 31.03.1998  «Консалт-центр» ЖШС директоры

, Қарағанды қ /

Директор ТОО «Консалт-центр», г. Караганда

03.04.1998 09.07.1998 Мекемені тарату және қайта құру жөніндегі Агенттіктің Ақмолалық облыстық филиалының директоры , Астана қ /

Директор Акмолинского областного филиала Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий, г. Астана

13.07.1998 11.02.2000  «ОрталыкФинансГрупп» ЖШС президенті, Қарағанды қ /

Президент ЗАО «ОрталыкФинансГрупп», г. Караганда

15.02.2000 29.04.2000  «Водоканал»  ААҚ сбыт жөнінде вице-президенті, Қарағанды қ /

Вице-Президент по сбыту ОАО «Водоканал», г. Караганда

02.05.2000 22.11.2000  «Водоканалсбыт» ЖШС директоры , Қарағанды қ /

Директор ТОО «Водоканалсбыт», г. Караганда

25.01.2002 09.02.2007  «Нижний Бьеф» ЖШС директоры, Қарағанды қ /

Директор ТОО «Нижний Бьеф», г. Караганда

09.02.2007 22.02.2007  РГКП «ХОЗИ МИД РК» директрының орынбасары, Астана қ. /

Заместитель директора РГКП «ХОЗУ МИД РК», г. Астана

22.02.2007 12.01.2010  РГКП «ХОЗИ МИД РК»директоры

, Астана қ /

Директор РГКП «ХОЗУ МИД РК», г. Астана

13.01.2010 18.02.2010 Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының инвестициялық жобалар жөнінде орынбасары , Астана қ. /

ВРИО заместителя начальника Управления энергетики и коммунального хозяйства города Астаны по инвестиционным проектам., г. Астана

19.02.2010 24.03.2010 Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының инвестициялық жобалар жөнінде орынбасары , Астана қ. /

Заместитель начальника Управления энергетики и коммунального хозяйства города Астаны по инвестиционным проектам, г. Астана

25.03.2010 15.08.2010 Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының сумен қамтамасыз ету және сутарту  жөнінде орынбасары , Астана қ /

Заместитель начальника Управления энергетики и коммунального хозяйства по водоснабжению и водоотведению города Астаны , г. Астана

16.08.2010 01.11.2010 Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының сумен қамтамасыз ету және сутарту  жөнінде орынбасары , Астана қ /

Заместитель начальника Управления энергетики и коммунального хозяйства по водоснабжению и водоотведению города Астаны , г. Астана

01.11.2010 30.11.2011 Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының сумен қамтамасыз ету және сутарту  жөнінде орынбасары , Астана қ /

Заместитель начальника Управления энергетики и коммунального хозяйства по водоснабжению и водоотведению города Астаны , г. Астана

01.12.2011 10.02.2014 «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ-сі басшысы орынбасарының м.а., Астана қаласы /

Председатель Правления АО «Астана — Энергосервис», г. Астана

12.02.2014 19.10.2016 Советник Посла Посольства Казахстана в Российской Федерации, Роммийская Федерация
25.10.2016 01.03.2017 Директор ТОО «Астана қалалық жарық», Астана
01.03.2017 03.05.2017 И.о. заместителя руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны»
03.05.2017 По н/время заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Полезная информация

Обращение к руководителю

задать вопрос руководителю управления

Тариф на энергию

Тариф на электрическую и тепловую энергию

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
100 конкретных шагов
Послание Главы государства народу Казахстана
Стратегия «Казахстан 2050»